• Forside
  • Aktuelt
  • Ledere
  • Inspiration
  • Om KFUM-Spejderne
Du er her: Ledere » Uddannelse » Kontakt, ansvar og organisering

Kontaktpersoner, ansvarsfordeling og organisering

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om uddannelsens enkelte dele, eller vil du vide mere om tilmelding mm kan du kontakte Administrationscentret på telefon 70102666. Desuden er der i hvert distrikt fundet en uddannelsesansvarlig, som du også kan kontakte. Du kan finde kontaktoplysninger på disse her.

 

Ansvar for uddannelsen

Anvaret for uddannelsen hos KFUM-Spejderne ligger hos Uddannelsesrådet, der ledes af korpsets uddannelseselder og består af de uddannelsesansavrlige i hvert af de 36 distrikter. Uddannelsesrådet arbejder indenfor en øknomisk ramme fastsat af Hovedbestyrelsen og skal indenfor den sikre at uddannelsestilbuddene fra Roland 1 til Gilwell  udbydes og markedsføres. Samtidig har Uddannelsesrådet ansvaret for de overordnede mål- og rammer for uddannelsen og for at disse løbende ajourføres.

 

Det er i Uddannelsesrådet at antallet og placeringen af de enkelte kurser, bortset fra ULK og Gilwell, i uddannelsen besluttes. Når et kursus er tildelt en kursusudbyder er det dennes opgave et finde et egnet kursussted samt finde de undervisere som skal afvikle kurset. Ligledes er det kursusudbyderen, som har ansvaret for økonomien og som sammen med kursuslederen lægger et budget for kurset. Kursusudbyderen og underviserne har i samarbejdet ansvaret for at kurset lever op til de læringsmål og det formål, som er formuleret for det pågældende kursus.

 

Kursusudbyderen kan kun aflyse kurset efter aftale med KFUM-Spejdernes uddannelsesleder efter en vurdering af om det er pædagogisk muligt at gennemføre kurset og om der er gjort en indsats for at tiltrække flere deltagere på kurset.

 

Organisering

Uddannelsesrådet består af de uddannelsesansvarlige fra KFUM-Spejdernes 36 distrikter og ledes af korpsets Uddannelsesleder, der udpeges af Hovedbestyrelsen og refererer til Hovedbestyrelsen eller en Styregruppe nedsat af Hovedbestyrelsen. Uddannelsesrådet varetager overordnet markedsføring af uddannelsen samt den løbende drift og ajourføring af mål- og rammer.

 

Styregruppen for Uddannelse og Events har nedsat en projektgruppe, Uddannelses-HR, som har til formål at støtte kursusudbydere og dygtiggøre undervisere i forhold til planlægningen af de enkelte kurser. Uddannelses-HR afvikler således flere gange om året stabskurser for undervisere i KFUM-Spejdernes uddannelse. Desuden er der en ansat medarbejder på Korpskontoret, som varetager den løbende kontakt med kursusledere samt registrerer tilmeldinger, mm.