• Forside
  • Aktuelt
  • Ledere
  • Inspiration
  • Om KFUM-Spejderne

Livet som nomade

I Mongoliet er der omkring 800.000 nomader, hvilket svarer til ca. 130.000 nomadefamilier eller en tredjedel af befolkningen. Nomader er mennesker, som ikke bor fast et sted, men flytter rundt i løbet af året. De lever af husdyravl.

De fleste mongolske nomader bor i en ger – det traditionelle, runde mongolske filttelt – og lever af deres dyr, som kan være kameler, geder, får, heste, kvæg eller yakokser. I gennemsnit har hver familie ca. 170 dyr, men mange er meget fattige og har kun få dyr, hvilket vil sige mellem 5 og 100 dyr. Meget få nomader har helt op til 2500 dyr.

Om vinteren har de en fast base på deres vinterboplads, hvor de opholder sig størstedelen af året. Når forårets kid, lam, kalve og føl er blevet store og stærke nok, pakker de geren sammen og flytter den ved hjælp af kameler, yakokser eller lastbiler. Det er meget forskelligt, hvor langt geren flyttes. Det kan være 5 eller 100 kilometer. 

Hvert år flyttes geren mellem 2 og 10 gange afhængig af vejret og af græsningsmulighederne.

Der er meget at lave i en nomadefamilie, og arbejdet deles mellem alle i familien.

Kvinderne henter vand i floden eller ved den nærmeste kilde og samler gødning fra dyrene. Gødningen tørres og bruges til brændsel i ovnen. Kvinderne skal også sørge for at holde ilden ved lige i gerens ovn, malke dyrene, lave mad og forarbejde alle råvarerne fra dyrene.

Pigerne hjælper med at malke dyrene, og drengene hjælper mændene med at vogte og passe hjorden.

Mændene sørger desuden for at bygge læskure og grave brønde.
Nomaderne ejer ikke den jord, de lever på og af. Den ejes af staten, og nomaderne kan frit bruge den, når blot de er registreret i den lokale kommune, som kaldes en sum.

Livet som nomade er hårdt, men behøver ikke at være primitivt. Flere og flere benytter generatorer eller vindmøller til at producere elektricitet til lys og fjernsyn. Nogle steder har de endda parabol-tv i geren! Mange er også gået over til at bruge motorcykler i stedet for heste, når de vogter eller skal finde dyreflokkene.

For alle mongoler er nomadelivet en væsentlig del at deres kulturelle baggrund, og de fleste voksne er vokset op i nomadefamilier eller har været tæt på nomadelivet ved at besøge familie og bekendte. De har en rimelig stor viden om, hvordan man passer dyr, og de fleste er gode ryttere og bærer af og til den traditionelle dragt del.

Nomaderne lever af hvid mad det meste af året, hvilket vil sige mælkeprodukter. Derudover spiser de meget kød. Grøntsager er ikke nemme at dyrke, så kosten bliver nemt lidt ensidig!