• Forside
  • Aktuelt
  • Ledere
  • Inspiration
  • Om KFUM-Spejderne
Du er her: Inspiration » Spejderleksikon » Orientering » Orienteringsløb

Orienteringsløb

Nu skal alle teorierne afprøves! Nu skal du ud i terrænet og stå din prøve i orienteringsløb. Du kan regne med en herlig tur! Der er mange former for orienteringsløb. Sådan er det klassiske orienteringsløb:

her er posterne tegnet ind på kortet,
ruten går tværs gennem landskabet,
du bruger både kort og kompas
posterne skal besøges i nummerorden,
start og mål er samme sted,
tiden er afgørende for placering, når du har besøgt alle poster.

Her kan du få brug for både pejling, parallelforskydning og andet. Men ofte kan du nøjes med at kigge på kortet. Det vigtigste er, at du holder hovedet koldt og kigger godt efter på kortet, inden du løber mod næste post. Sørg for hele tiden at vide, hvor på kortet du er. Du kan selv opfinde flere o-løb end vist her - kun fantasien sætter grænser.

1.        Alm. O-løb: Alle poster opgives i rækkefølge ved start
2.        Stjerneløb: efter hver post skal du tilbage til start for at få opgivet næste post
3.        Pointorientering: Posterne giver forskellige point, som opgives ved start
4.        Figurløb: Posterne ligger i en forudbestemt figur, f.eks. et stjernebillede. 2 poster er indtegnet
5.        Trinvis opgave: Efterhånden som du når frem til en post, får du opgivet den næste
6.        Linieløb: Posterne ligger på en indtegnet linie

Når du skal lave et løb, er der selvfølgelig nogle ting, der skal være i orden, ud over posternes nøjagtige placering:  

1.        Tilladelse til at benytte terrænet. I åbne statsskove og private skove skal du anmelde ankomst til skovrideren eller ejeren senest 14 dage før løbet.
2.        Hvis du kopierer kortet, skal du have tilladelse af fremstilleren.
3.        Gode afmærkninger, helst en rød/hvid skærm, der kan ses fra flere sider. Posterne skal markeres med navn, adresse og dato.
4.        Sværhedsgraden skal passe til deltagerne. Sværhedsgraden bestemmes bl.a. af postens synlighed, dens placering i forhold til tydelige terrængenstande samt afstandene imellem posterne.
5.       
Alle spor efter løbsdeltagere samt poster fjernes straks, når løbet er slut.

Korttyper (o-løbskort)
Når du skal planlægge et løb eller en tur, vil du oftest få fat i et kort i 1:25.000. Det er så detaljeret, at du kan se f.eks. en gård, en kirke, en markvej eller en sti. Kortet kaldes også et 4-cm kort, fordi 4 cm på kortet er 1 km i terrænet. Der findes kort, som dækker hele Danmark, udarbejdet af Kort- og Matrikelstyrelsen. De kan købes hos boghandleren.
Orienteringskort eller O-kort kan være i forskellige målestoksforhold, f.eks. 1:15.000. De indeholder flere detaljer, signaturer og farver. De er tegnet af lokale orienteringsklubber, som også forhandler kortene. De dækker hovedsageligt de områder, der er velegnede til O-løb.