• Forside
  • Aktuelt
  • Ledere
  • Inspiration
  • Om KFUM-Spejderne
Du er her: Inspiration » Arabisk korpsprojekt » Hvorfor korpsprojekt?

Hvorfor korpsprojekt?

 

Et af projektets hovedformål har været at skabe dialog mellem vores to spejderorganisationer og kulturer, og det er også rart at se, at det kan give debat internt i vores organisation.

Processen

ARAB-udvalget (udvalget med fokus på korpsprojektet) har foretaget en yderligere udvælgelse af samarbejdspartner på grundlang af det ønske som var stillet fra HB, nemlig at man skulle kigge på et land i den arabiske region, og indstillede i november 2007 følgende samarbejdspartnere til det nye korpsprojekt:

  • Internationalt korpsprojekt: Tunesien i perioden 2008-2013.
  • Supplerende internationalt roverprojekt: Jordan i perioden 2009-2013.

Grunden til, at valget faldt på to samarbejdspartnere i modsætning til én skyldes, at vi ønsker at vise diversiteten i regionen samt give de ældste spejdere en mulighed for at få yderligere oplevelser gennem samarbejdsprojektet.

På landsmødet i maj 2008 havde vi besøg af de tunesiske spejdere repræsenteret ved deres Hovedbestyrelse, International Komite og samarbejdsudvalg. På landsmødet underskrev vi samarbejdsaftalen mellem vores to organisationer. Efterfølgende var Lisbet Lentz og Steven Mountfield i Tunesien til en lignende ceremoni, hvor vi ligeledes underskrev samarbejdsaftalen som symbol på vores nuværende projekt.

(Link: Samarbejdsaftalen)

 

1. august 2008 startede samarbejdsprojektet mellem vores to organisationer. Derfor var det nærliggende at benytte Spejderfestival som opstartsevent for projektet. På spejderfestival deltog 22 tunesiske spejdere samt en tunesisk rockgruppe på 8 personer. Det var i forbindelse med Spejderfestivalen, at der blev bygget en moske som ramme for zonen ”Intermezzo”, hvor spejderne kunne finde aktiviteter omkring tro, religion, debat, holdningsdannelse mm. En af aktiviteterne i denne zone gav spejderne mulighed for at mødes og diskutere religion og tro med både en folkekirkepræst og imam.

Muslimsk samarbejdspartner – kan man det?

Det er nyt for KFUM-Spejderne at have en muslimsk samarbejdspartner, men det er ikke nyt at arbejde sammen med en spejderorganisation med en anden tro – f.eks. har vi tidligere arbejdet sammen med de mongolske spejdere, der var buddhister. At et muslimsk samarbejdsland kan virke problematisk skyldes formentlig for mange den konfrontation der er sket i medierne og verden primært efter 11. september 2001, hvor kristne og muslimske lande og bevægelser har stået meget uforsonligt overfor hinanden. Derfor er det et modigt, og efter vores mening nødvendigt valg, som Hovedbestyrelsen har taget omkring korpsprojektet, da vi som spejdere dermed melder klart ud, at vi ønsker at gøre denne verden til et bedre sted at være. Som spejderloven siger: Vi ”tager medansvar” for en bedre verden gennem dialog, vi ”respekterer andre” og ”finder vores egen mening”.

Men hvad så med vores egen religion – kristendommen?

Vores mål med projektet er IKKE at give afkald på vores egen trosgrundlag, men gennem mødet med anden kultur og religion at blive klogere på ”dem” og ”os”. Vi håber derfor, at projektet kan være med til at give den enkelte spejder interesse for ”hvad tror jeg selv på” og derigennem ”lytte til Guds ord”. I forlængelse af dette vil KFUM-Spejderne i løbet af dette spejderår udbyde et tilbud til distrikterne om et oplæg omkring kristendom og tro. Her vil distriktets ledere blive klædt bedre på til at snakke om egen tro.

Vi mener derfor, at projektet er i fuld overensstemmelse med vores formålsparagraf:

”KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.”

At KFUM-Spejderne er kristne og skal lade vores medlemmer møde det kristne evangelium ser vi netop som en forudsætning for, at projektet kan blive en succes. Med en samarbejdspartner, der er særligt engageret i sin egen tro er det netop vigtigt at også vi ved hvad vi tror på og hvorfor. Under vores hidtidige kontakt med de tunesiske spejdere har de således flere gange givet udtryk for, at de er meget glade for at arbejde sammen med en ungdomsorganisation med et klart religiøst standpunkt.

Den anden del af vores formålsparagraf vil særligt komme til udtryk i projektet, da vi ønsker at benytte vores fælles grundlag – spejderideen – som udgangspunkt for vores møde, og derigennem give vores spejdere gode færdigheder udover de oplevelser, som de vil få sammen.

(Link: Du kan læse mere omkring vores fælles vision for projektet her)

Debatten forsætter

Med dette indlæg ønsker vi ikke at afslutte debatten, da vi håber at vi gennem dialog – internt og med vores samarbejdspartnere – kan blive klogere på hinanden, og derigennem få forholdt os til vores fordomme om hinanden.