• Forside
  • Aktuelt
  • Ledere
  • Inspiration
  • Forældre
  • Om KFUM-Spejderne
Du er her: Forældre » Ordbog

Ordbog

A

Andagt

Kort samling, hvor man taler om et religiøst emne.

 

Bande

En gruppe på 5-8 børn i ulveflokken.  

 

Bandeleder 

Lejlighedsvis leder af en bande.

 

Bivuak 

Simpel shelter af tre rafter og noget rimelig vandtæt til overdækning.

 

BP

Sir Robert Baden-Powell (1857-1941), spejderbevægelsens stifter.

 

Brownsea Island 

Øen hvor det hele startede i 1907 med den første spejderlejr i verden.

 

Brun sæbe 

Smøres på gryder der skal bruges til madlavning over bål. Så er det sæben og ikke gryden der bliver sort, og opvasken på lejren lettes derved.

 

Bæver

De yngste i KFUM-Spejderne er i alderen 6-7 år. Bæverne bygger deres møder op over en fantasiramme omkring bæverdammen.

 

Bål

Stor trangia (se dette).

 

D

Diamant 

Udfordrende kursus for de 15 - 17 årige.

 

Dolk 

En spejderkniv på max. 12 cm. Spejdere må bære dolk til og fra møde samt på ture og lejre. Dolken skal være beregnet til formålet, og må under ingen omstændigheder benyttes til leg eller forsvar.

 

Dolkebevis 

Også kaldet knivbevis. Udleveres når man har bevist at man kan bruge en dolk rigtigt. Kan inddrages.

 

DUF 

Dansk Ungdoms Fællesråd repræsenterer børne- og ungdomsorganisationer inden for det frivillige foreningsliv. KFUM-Spejderne er medlem af DUF.

 

E

Enhed 

I gruppesammenhæng enten bæverflok, ulveflok, juniorspejdertrop, spejdertrop, seniorspejdertrop eller roverklan.

 

F

Fedtfælde 

Et hul som er træls at træde ned i, da det bliver brugt som afløb for opvaskevand o.l. 

 

Familie 

En gruppe på 5-8 børn i bæverflokken.  

 

Flok 

De yngste spejdere opdeles i enten en bæver- eller ulveflok.

 

Flokleder 

Leder af bæver- eller ulveflokken.

 

Folkekirken

KFUM-Spejderne har det samme, kristne trosgrundlag som Den danske Folkekirke.

 

Forkyndelse 

KFUM-Spejderne er forkyndende. Det betyder at vi fortæller om den kristne tro; i praksis foregår det fx ved andagten til spejdermødet.

 

Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere

Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere (FDD) er den officielle, nationale repræsentation for dansk drengespejderarbejde i The World Organization of the Scout Movement (WOSM), fordi der kun kan optages én national spejderorganisation fra hvert medlemsland.

 

G

GEÅ 

Giv-Et-År Spejderne er unge mellem 18-23 år, der er spejdere på fuld tid i ét år og får kost, logi og lommepenge af korpset. 

 

Gilwell 

Korpsets videregående lederuddannelse. Navnet stammer fra et spejdercenter i England, hvor de første lederuddannelser blev gennemført.

GPS

Til udendørsaktiviteter fås håndholdte GPS'er, der bruger tidsforskellen mellem en række sattelitsignaler til at bestemme din position. Der findes billige modeller uden kort (der viser positioner og retninger) eller dyrere modeller med indbygget, mere eller mindre detaljeret kort. Enkelte mobiltelefoner fås også med GPS.

 

Grazat 

Bladet for bævere og ulve. Bliver udleveret af spejderlederen 4 gange om året.

 

Gruppe 

KFUM-Spejderne er organiseret i grupper. Hver gruppe består af flere enheder, f.eks. bæverflok, ulveflok og spejdertrop.

 

Grøn 

Den farve som vores uniform og knæene på vores spejderbukser har.

 

Grøn Guide 

Håndbogen for spejdere og ledere. Kan findes på www.spejdernet.dk/GG

 

Gud 

Som kristne i den danske folkekirke tror vi på Gud, sådan som vi kender Ham gennem Jesus Kristus, og sådan som han har givet sig til kende gennem Helligånden. KFUM-Spejderne er ikke en bibelskole, men møder betydningen af troen som en del af det daglige liv.

 

H

Hike 

Vandretur i naturen med overnatning undervejs.

 

Houens Odde 

Spejdercenter i fantastiske naturomgivelser udenfor Kolding. Korpset ejer hele halvøen på 95 ha med fem bebyggelser samt de to øer Kidholmene. www.houensodde.dk

 

Hovedbestyrelse 

KFUM-Spejdernes ledelse, der vælges af landsmødet hvert andet (lige) år.

 

J

Jamboree

International lejr. Holdes i England i 2007 i forbindelse med fejringen af 100-året.

 

Juletræ 

Måde at finansiere en sommerlejr på. Se også lotteri og loppemarked.

 

Junior 

Juniorspejder.

 

KFUM/KFUK 

De to bevægelser, stiftet i hhv. 1878 og 1883, er danske, kristne bevægelser indenfor Folkekirken. I dag er de slået sammen, og der er ni landsorganisationer med rødder i KFUM/KFUK-bevægelsen: KFUM og KFUK i Danmark, Y's Men Region Danmark, KFUMs Soldatermission i Danmark, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark, KFUK's Sociale Arbejde, KFUMs Idrætsforbund i Danmark, Ungdommens Vel, De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne i Danmark

 

KFUM-Spejderne i Danmark 

Også kaldet 'Grønspejderne' af udenforstående. Spejderkorps med kristent værdigrundlag, del af verdensspejder-organisationen WOSM og arbejder med patruljesystemet 'børn leder børn'. Det andet store spejderkorps er Det danske Spejderkorps: 'Blåspejderne'.

 

Karabinhage 

Særlig krog, der kan lukkes sikkert. Bruges ved klatring og til alt muligt andet man vil have hængende.

 

KK 

Korpskontoret, der tager sig af medlems- og kursusadministration, kommunikation, webredaktion, regnskab og meget andet.

 

Klan 

Roverne er inddelt i klaner.

 

Kniv

Se dolk. 

 

Knivbevis 

Se dolkebevis.

 

Knob 

For nogle en krølle på et reb, for spejdere en udfordrende træning og viden.

 

Kode

-.- --- -.. . -. . .-. -.. :)

 

Kompas 

Et antikt redskab som blev brugt til at finde vej med. Se GPS.

 

Korps 

Korpset består af grupperne over hele landet, og korpset kan derfor ses som en forening af alle landets KFUM-Spejdergrupper. 

 

Korpskontor 

Se KK.

 

Korpslejr 

KFUM-Spejdernes korpslejr holdes hvert femte år, hvor ca. 15.000 spejdere deltager. Holdes i Skive i 2010. 

 

Korpsmærke 

Også kendt som logo.  

 

Korpsnyt 

Ledernes nyhedsbrev, der udsendes 4 gange årligt.

 

L

Lagenpose 

Lettere at vaske end soveposen.

 

Landslejr 

Noget de blå spejdere holder. KFUM-Spejderne holder Korpslejr, se dette.

 

Landsmøde 

Holdes hvert andet år og er korpsets øverste myndighed. På landsmødet vælges hovedbestyrelsen, som leder korpset.

 

Leder 

Nogle er ledere end andre. Lederne sætter rammerne for spejderarbejdet indenfor KFUM-Spejdernes love og arbejdsmetoder.

 

Liggeunderlag 

Ikke ret blødt, men isolerer godt.

 

Loppemarked 

Se juletræ.

 

M

Mobiltelefon 

Fast inventar i mange spejderlommer.

 

Mongol 

Én der kommer fra Mongoliet.

 

Mongoliet 

I 2002-2007 samarbejdsland, med bladtemaer, spejderudveksling, aktivitetsmærke og meget andet. Efter 2007 bliver der fundet et nyt samarbejdsland, og kikkerten er rettet mod syd til mellemøsten.

 

Morse 

Se kode.

 

Mærker 

Man mærker med det samme mærkerne på medspejdernes uniformer. Grundreglen er: jo flere jo bedre.

 

N

Natløb 

Natligt orienteringsløb.

 

Natur 

Noget man har på bukserne når man kommer hjem fra lejr. For at der også skal være lidt til de næste, passer KFUM-Spejderne godt på den.

 

Nyhedsbreve 

En absolut nødvendighed, som heldigvis er gratis og kan anskaffes her.

 

O

O-løb 

Orienteringsløb foregår f.eks. med kompas eller gps. Se også natløb.

 

P

PA 

Patruljeassistent.

 

Patrulje 

Spejderne er inddelt i patruljer.

 

Patruljeassistent 

Hjælper patruljelederen.

 

Patruljeleder 

Hver patrulje, der består af 5-8 spejdere, vælger en patruljeleder i samråd med troplederen.

 

Patruljerådet 

Møde bestående af patruljen. Her drøftes patruljens arbejde.

 

PL

Patruljeleder.

 

R

Rafter 

Afgrenet granstamme på 7-12 cm i diameter. Bruges til at bygge broer, tømmerflåder, udkigstårne og meget andet.

 

Rekruttering

Bestræbelserne på at gøre os mere synlige i samfundet og skaffe flere medlemmer.

Rens-let 

Ståluld med sæbe til afrensning af bålgryder. 

 

Roland 

Patruljelederkurser.

 

Rolandposten 

Blad til patruljeledere.

 

Rover 

Roverne er fra 17 år.  

  

S

Sangbog 

Spejderne har sin egen sangbog. Traditionelt skriver man hilsener i hinandens sangbøger på lejr osv. 

 

Scout 

Det engelske ord for "spejder".

ScoutZone 

Det elektroniske mødested for unge spejdere.

 

Senior 

En spejder, der er blevet så gammel, at barndommen er kommet igen - dvs. 14-17 år.

 

Sms 

En epidemi, der har grebet unge spejdere.

 

Sommerlejr 

Gruppens årlige højdepunkt, kan være lands-, distrikts- eller korpslejr eller bare gruppens egen. Ligger typisk i påsken, pinsen eller i sommerferien.

 

Spejderhat

Der bliver solgt 1 spejderhat for hver 35 uniformer.

 

Spejdernet 

Spejdernes fælles kalender, eventoversigt, opslagsværk og nyhedsavis. Spejdernet er inddelt i universer for ledere, spejdere og forældre. Brugernavn og password gives ikke kun til medlemmer, ansøg her.

 

Stander 

Rigt udsmykket stav med patruljens mærker og fane.

 

T

Trangia 

Også kaldet stormkøkken. Oprindelig af svensk fabrikat, men findes nu i et utal af kopier. Fungerer med sprit (der kan fås indsatser til benzin, petroleum osv.) og varmer mad selv i kraftig vind.

 

Trop 

Spejdertrop.

 

Tørklædering 

Den lette måde at samle tørklædet, se også venskabsknob.

 

U

ULK 

Ungdomslederkursus for de 17-20-årige.

 

Ulveunge 

Ulve er i alderen 2.-4. klasse. Ulveflokken er inddelt i bander.

  

Ungekurser 

Noget som gør spejdere meget trætte.

 

VW

Venskabsknob

Den cool måde at binde tørklædet på. Se her hvordan eller brug en tørklædering.  

 

WAGGGS 

World Accosiation of Girl Guides and Girl Scouts. Verdenssammenslutningen af pigespejdere med 10 millioner medlemmer i 140 lande.

 

WOSM 

World Organisation of the Scout Movement, Verdensspejder-organisationen omfatter spejderkorps i hele verden og er stiftet af lord Baden-Powell. 28 millioner spejdere i 152 lande er organiseret i WOSM, og KFUM-Spejderne bærer organisationens logo på uniformen.

Info

Mangler der noget?

Kan du finde flere typiske spejderord, og har du evt. en god forklaring til det også. Send en mail til spejdernet@kfumspejderne.dk