• Forside
  • Aktuelt
  • Ledere
  • Inspiration
  • Om KFUM-Spejderne
Du er her: Aktuelt » Publikationer og blade » Leder i... » Ny spejderleder

Leder i Spejdertroppen

Hæftet henvender sig til alle, hvad enten du er ny som leder, om du overvejer at blive leder, eller om du er ved at skifte enhed og gerne vil have nogle faktuelle oplysninger om at være i en spejdertrop.

 

Med dette lille hæfte vil vi gerne give dig et indblik i de opgaver, der venter på dig som leder i spejdertroppen. Dette er kun ord på et papir, så for at du kan få det bedste indtryk af spejderarbejdet, bør du deltage i et par tropmøder – det være sig i den lokale gruppe eller i nabo gruppen.

 

Det er absolut ikke noget krav, at du selv skal have været spejder. Inde i hæftet kan du læse om, hvad du kan gøre for at få den nødvendige spejderviden. Det bliver aldrig for sent at opleve og prøve spejderlivet….

 

- Spejderliv er leg!… Leg er at blive udfordret og at udfordre. Leg er fællesskab. Leg er glæde og spontanitet. Men KFUM-Spejderarbejde er mere end leg, det er "leg for livet", leg med mening, leg med formål, leg, der udvikler!  

 

God læselyst og vi ses i den grønne skjorte!  

 

Udviklingskonsulenterne   

 

 

 

 

 Patruljesystemet  

 

Spejdertroppen holder ugentligt møde af en varighed på 2 timer. Der afholdes tropmøde en gang om måneden, som er et møde ledet af troplederen og tropassistenterne. Mødet kan afvikles som et fællesmøde, hvor patruljerne skal arbejde sammen om et større projekt, som f.eks. et stort pioneringsarbejde.

 

På resten af møderne afholder patruljelederen og –assistenten et patruljemøde. Her er det patruljelederen der har ansvaret for afviklingen af mødeafviklingen. Troplederen eller – assistenten kan eventuelt være vejleder eller hjælpeinstruktør til disse møder. Det vigtige i denne mødestruktur er, at de unge selv for ansvaret for programmet.

 

Patruljesystemet er et af spejderbevægelsens grundlæggende principper. Patruljesystemet er opbygget om en permanent gruppe af 6-7 unge mennesker ledet af en patruljeleder. Ofte er patruljelederen den ældste eller den, der udviklings-mæssigt er "ældst". Patruljesystemet fører princippet, om at "børn leder børn", effektivt ud i livet, og patruljen er først rigtig stærk når de lærer at udnytte alles evner optimalt.

 

Til hjælp for planlægningen af patruljemøderne afvikler troplederen og – assistenterne "stabspatruljemøder" ca. en gang om måneden. På disse møder uddannes patruljelederne til at kunne afvikle den kommende måneds program.

 

Denne "Stabspatrulje" med tropleder og – assistenter samt patruljeleder og – assistenter er troppens "superpatrulje". I stabspatruljen bør der skabes et godt sammenhold, som kan være med til at styrke den enkelte. Derfor bør stabspatruljen også jævnlig tage på tur, som f.eks. Flyvende Start i distriktet, eller på stabspatruljekursus. Et godt stabspatruljearbejde er med til at gøre det attraktivt og spændende at være patruljeleder og –assistemt.

 

Pjecen "Stabspatruljen" beskriver meget mere om hvordan man griber stabspatrulje-arbejdet an i spejdertroppen.    

 

 

Vi er en del af menigheden!  

 

KFUM-Spejderarbejdet har en grundlæggende tilknytning til folkekirken. Vi skal som ledere forkynde det kristne evangelium for de unge. Det skal gøres så direkte, så ærligt og enkelt som muligt.

 

Som hjælpemiddel udsender korpset hvert år "årets forkyndelsesmateriale", der består af en eller flere genstande til at illustrere fortællingerne og en ledervejledning. Spejderforlaget (se bagsiden) udgiver også en del hæfter og bøger om dette emne. Bed din gruppeleder om at hjælpe dig med at finde de rigtige materialer frem.          

 

 

Du er en del af et lederteam  

 

Når man er leder i en spejdertrop, er det meget vigtigt, at man har et godt fællesskab med de andre ledere, både i spejdertroppen og gruppens andre enheder.

Opgaverne ved spejdermødet deles ligeligt mellem jer. Lederne må kunne stole på hinanden, og I må være enige om, hvordan troppen skal fungere. En velfungerende lederstab er den første betingelse for, at spejdertroppen kommer til at arbejde godt. Spejderlederne sidder i grupperådet sammen med de andre ledere i gruppens lederstab. Der er også et antal forældrerepræsentanter med i grupperådet.

Et godt fællesskab med de andre i gruppen giver større glæde ved at være leder.

 

Som leder er du med til:

  • At tilrettelægge og lede troppens arbejde.
  • At hjælpe patruljen og den enkelte spejder med træningen.
  • At have ansvar for, at spejderarbejdet ledes i overensstemmelse med KFUM-Spejdernes formål og arbejdsgrundlag.

Som spejderleder er det nødvendigt, at du holder af børn og unge, og at du kan lide at arbejde sammen med dem. Derudover skal du også være villig til at bruge en del af din fritid på spejderarbejdet. Når du arbejder med spejdernes udvikling, udvikler du dig selv, og du får en række mindeværdige stunder med såvel spejdere som med lederkammeraterne.      

 

 

Du kan få støtte til opgaverne!    

 

Vi er en masse mennesker, der sidder parat til at hjælpe dig med at få din spejdertrop til at fungere. Nogle af os er selv tropledere, så vi ved, hvilke problemer du kan komme ud for. Hjælp og støtte kan du få hos nabogruppen, hos distriktsstaben eller hos udviklingskonsulenten.

 

Distriktsstaben arrangerer møder for alle ledere i distriktet hvert kvartal.

 

Nogle gange er er en del af mødet opdelt i mindre grupper. Du kommer med i gruppen for tropledere og -assistenter. Det er inspirerende at mødes med ledere fra andre grupper i divisionen, og der er altid mange praktiske idéer at tage med hjem.

 

Derfor bør du, sammen med de andre ledere i din gruppe, tage af sted hver gang distriktet indkalder. På de grønne centre har de et idécenter. Her findes de fleste af korpsets bøger, pjecer og idématerialer klar til brug. Nogle idecentre har samlet programmer fra hundredevis af møder, ture og lejre, som man kan få inspiration fra. Du kan hos din gruppeleder forhøre dig om idécentret i dit distrikt.

Du kan også besøge http://www.spejdernet.dk/idecenter    

 

 

Uddannelse  

 

Der er mange muligheder for at få uddannelse i at være spejderleder. Distrikterne arrangerer årligt et kursus, der hedder "Gren Unge", som er for spejder-, seniorledere. "Gren Unge" er et weekendkursus, som går i dybden med den enkelte aldersgren. Som spejderleder bliver man præsenteret for arbejdsstoffet til spejdertroppen, og man lærer en masse om patruljesærpræg og -sammenhold. Fælles med de andre enheder lærer man om patruljeidéen og spejder-metoden, der er arbejdsformen i alt spejderarbejde.

Man lærer også at motivere de unge, at opbygge andagter, og der berøres emner som ledersamarbejde og forældresamarbejde og den psykologiske baggrund for udviklingen hos de 11-15 -årige unge mennesker.

 

"Grenkursus" er kun et skridt på vejen i KFUM-Spejdernes linjeuddannelse, og inden man når så langt, skal man først gennem stabsaften i gruppen, og på introduktionskurset som er et endagskursus som distriktet afholder.

Læs mere om uddannelse her www.spejdernet.dk/udd.    

 

Arbejdstræet  

 

Et af de bærende principper i spejder-arbejdet er "learning by doing" – at spejderne (fra bævere til rovere) lærer ved at prøve tingene i praksis. Det betyder at spejderne lærer og udvikler sig ved at eksperimentere sig frem og ved at lære af egne fejl. Færdigheder opnås ikke gennem teoretisk undervisning, men gennem praktiske aktiviteter.

 

Arbejdsstoffet er beskrevet i bogen "Arbejdstræet for spejdere – en ledervejledning". Arbejdstræet er delt op så man gennem sin spejdertid, fra bæver til rover, løbende arbejder med et af de 7 Basismærker der danner grundlaget for vores arbejdsstof. I spejdertroppen arbejdes der videre fra det punkt spejderne er nået til som ulve eller i juniortroppen. Der er desuden en række specialist-mærker som der kan arbejdes med, hvis man ønsker at udbygge spejdernes evner på et specielt område.

 

Arbejdstræet er opbygget, så alle spejdere mellem 6 – 25 år, arbejder med de samme overordnede aktivitetsområder, men aktiviteterne har en voksende sværhedsgrad. De 5 aktivitetsområder er: Natur, Friluftsliv, Tro og fællesskab, Lejrliv og Klar dig selv. På den måde bliver programmet både sammenhængende og fremadskridende.

 

Til spejderne findes en lille lommebog, så de selv kan se, hvilke krav der stilles for at løse opgaverne til et mærke, og derved planlægge deres program selv. Spejderne kan eventuelt også selv løse enkelte opgaver hjemme.

 

Derudover har Spejderforlaget udgivet en lang række publikationer, hvoraf skal nævnes:

"Min patrulje" som er en bog der skal hjælpe patruljeleder og assistent, med deres planlægning at patruljemøderne.

 

Dertil kommer bøger, som kan benyttes i alle aldersgrene, f.eks. "Lommespejd", "Ud og i gang", "Tovværksarbejder", "Spejderliv" og "117 idéer til forkyndelse" m.fl.. som alle er bøger, der kan bruges som inspiration og vejledning til arbejdet.

 

Arbejdstræets hjemmeside: www.spejdernet.dk/arbtrae