• Forside
 • Aktuelt
 • Ledere
 • Inspiration
 • Om KFUM-Spejderne
Du er her: Aktuelt » Nyheder » September 2011 » Orientering fra et HB-møde fyldt med spændende drøftelser

Orientering fra et HB-møde fyldt med spændende drøftelser

  15. september 2011

   

  I den forgangne weekend var Idrætscenter Vest i Holstebro fyldt med 300 spejdere – det summede af liv fra de mange frivillige, som er i gang med planlægningen af Spejdernes Lejr 2012 og deltagerne i Åben Odde, som var flyttet til Holstebro. Derudover var weekendens hovedbestyrelsesmøde også henlagt til Holstebro.

  Af Bettina Møller Mikkelsen

   

  Hovedbestyrelsen havde et tætpakket og spændende mødeprogram, hvor bl.a. korpsets kommende kommunikationsstrategi, tilpasning af vores uniform, afholdelse af landstræf i 2013, samarbejdet med Arla, søspejd i korpset samt ansættelse af ny generalsekretær blev drøftet.

   

  Kommunikationsstrategi og udvikling af ScoutZone

  En projektgruppe har arbejdet med udformningen af en samlet kommunikationsstrategi for KFUM-Spejderne, og Hovedbestyrelsen drøftede strategipapiret i sin nuværende udformning.

   

  Strategipapiret indeholder mange spændende elementer, bl.a. en mere målrettet kommunikation med vores medlemmer, bedre kommunikation med nye medlemmer samt en opgradering af den eksterne kommunikation. Strategipapiret mangler den sidste finpudsning og vil først blive godkendt endeligt af Hovedbestyrelsen på et senere tidspunkt.

   

  I forlængelse af drøftelsen af en ny kommunikationsstrategi vedtog Hovedbestyrelsen at igangsætte nyudviklingen af ScoutZone, sådan at mediet til kommunikationen med de 13-17 årige bliver nutidigt og klar til at understøtte kommunikationsstrategien.

   

  Tilpasning af vores uniform

  Vores nuværende uniform er mere end 20 år gammel, og historisk set er det så ved at være tid til at kigge nærmere på, om vi skal have en ny uniform.

   

  Hovedbestyrelsen konkluderede derfor, at vi ikke skal lave lappeløsninger på den eksisterende, men overvejede i stedet om der skal sættes gang i en demokratisk proces med henblik på at indføre en ny uniform.

   

  På næste møde vil Hovedbestyrelsen tage stilling til et forslag til denne proces, og dermed om der skal tages hul på arbejdet med en ny uniform.

   

  Landstræf i 2013

  KFUM-Spejderne har en lang tradition for at afholde landstræf – et arrangement for vores ledere i korpset.

   

  Sidste landstræf blev holdt i 2009 forud for SEE 2010, og tidligere har der været afholdt landstræf uden sammenhæng med en korpslejr. Nu er det ved at være tid til igen at samle vores ledere til et fællesarrangement, i kølvandet på Spejdernes Lejr 2012.

   

  Hovedbestyrelsen synes det er vigtigt for vores organisations udvikling, at der med jævne mellemrum bliver afholdt inspirerende arrangementer for vores ledere, og derfor godkendte Hovedbestyrelsen at nedsætte en projektgruppe, der skal arbejde med planlægningen af et landstræf i 2013,

   

  Samarbejdet med Arla

  KFUM-Spejderne har med succes samarbejdet med Arla om Økodag i april og om de kommende Åbent Landbrug arrangementer d. 18. september 2011.

   

  Hovedbestyrelsen havde en strategisk drøftelse af, hvorvidt vi skal fortsætte og udvide dette samarbejde i 2012. Samarbejdet med Arla giver KFUM-Spejderne en god markedsføringsplatform, og det blev derfor besluttet, at samarbejdet med Arla omkring Økodag og Åbent Landbrug også skal fortsætte i 2012.

   

  Samarbejdet skal også udvides, såfremt det er muligt at finde de nødvendige frivillige ressourcer projekterne.

   

  Søspejd

  Et af vores vækstmål vedrører ”attraktive aktiviteter”, og som led i vores fokus besluttede Hovedbestyrelsen at sætte gang i en projektgruppe, der skal arbejde med Søspejd.

   

  Hovedfokus for projektgruppen bliver i første omgang at få samlet og opgraderet de eksisterende tilbud og ressourcer på området, og herefter vil der blive igangsat nye initiativer.

   

  Ny generalsekretær

  Som de fleste nok har fundet ud af, så skal KFUM-Spejderne have en ny generalsekretær, og Hovedbestyrelsen drøftede i weekenden udformningen af stillingsopslaget samt person- og jobprofil. Nærmere informationer om, hvilken profil vi søger, kan læses her.