• Forside
 • Aktuelt
 • Ledere
 • Inspiration
 • Om KFUM-Spejderne
Du er her: Aktuelt » Nyheder » Juni 2012 » Noget for sig selv - og rigtig meget for andre

Noget for sig selv - og rigtig meget for andre

  22. juni 2012

   

  Overalt i landet holder spejderledere sommerafslutning, og vi kan se tilbage på endnu et spejderår med medlemsfremgang.

  At være spejder handler om at gøre en forskel i samfundet omkring sig. Det handler om at kunne lede og udfordre sig selv, og det handler om at tage medansvar og sammen med andre gøre verden til et bedre sted.

  Derfor er det in at være spejder!

   

  Af Michael Seeberg og Sara Maria Cordtz, Medlemmer af KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse

   

  Det er ikke længere yt at være spejder. Tværtimod! De sidste fire års medlemstal i spejderbevægelsen modsiger medieoverskrifter om medlemsflugt. Medlemsfremgangen peger på, at børn og unge hellere end gerne vil være en del af spejderbevægelsen. Både hos KFUM-Spejderne, De Grønne Pigespejdere og hos Det Danske Spejderkorps strømmer nye medlemmer til, og spejderbevægelsen er samlet set vokset med 2.000 nye spejdere over de sidste tre år.   

   

  Hos spejderne glæder vi os naturligvis over medlemsfremgangen, men hvad ligger egentlig bag? Hvordan kan det være, at spejderbevægelsen er blevet moderne igen?

  Fordi det at være spejder handler om meget mere end knob, bål og gamle damer.

   

  At være spejder handler om at gøre en forskel i samfundet omkring sig. Det handler om at kunne lede og udvikle sig selv, om at tage medansvar og sammen med andre gøre verden til et bedre sted – både lokalt, nationalt og globalt.

   

  Det er dén del af spejderarbejdet, der gør det in at være spejder i en 100 år gammel bevægelse.

   

  Ansvar i fællesskab

  Spejderaktiviteter handler grundlæggende om personlig udvikling i fællesskabets rammer. Når spejdere sover i telt, tænder bål eller går på vandretur, handler det ikke bare om hygge og sjove oplevelser.

   

  Det centrale i spejderarbejdet er netop, at den enkelte får udfordringer og muligheder for at udfolde sit fulde potentiale og udvikle sig til et selvstændigt, medansvarligt individ, der gør en forskel i verden omkring sig.

   

  Det er noget alle spejderkorps i Danmark kan blive enige om, og det er en del af de grundlæggende principper for spejderarbejdet i hele verden; den enkeltes ansvar for sig selv og sine medmennesker.

   

  De 60.000 danske spejdere deler på den måde værdier med over 38 millioner spejdere over hele verden. På forskellige måder og i forskellige rammer er alle spejdere verden over med til at lave aktiviteter der sigter mod personlig udvikling, selvstændighed og medansvarlighed med det formål at gøre verden til et bedre sted at være.

   

  Senest er initiativet ”Messengers of Peace” søsat, som med betydelige fondsmidler giver spejdere verden over mulighed for at udleve dette potentiale.

   

  Spejderbevægelsen er en stor legeplads for personlig udvikling. En legeplads med forhindringsbaner og klatretårne, huler til fordybelse og hængekøjer til afslapning. Men der er hverken udskiftningsbænk, dommer, tabere eller sejrherrer. Nej, der er plads til at alle kan deltage og udvikle sig på egne præmisser. Ved at lade unge mennesker skabe og udvikle et forpligtende fællesskab med plads til leg og alvor tilbyder spejderbevægelsen alle børn og unge et rum for indlevelse og udfoldelse, for indsigt og udsyn.

   

  En bedre verden – globalt og lokalt

  Som spejdere har vi et særligt blik for vores medmennesker – og vores spejderfærdigheder giver os evner til at skabe og forandre verden i en grad, der ikke har sammenligning i andre frivillige organisationer. At gøre en forskel for andre, er sjovere jo flere vi er om det. Og jo flere vi er, desto større forskel kan vi gøre sammen. Og det er lige netop når vi gør noget i fællesskab, at der sker noget ved den enkelte. Vi søger ikke at være uundværlige for os selv, men at det vi gør, er uundværligt for andre.

   

  Spejderværdier som medansvar, mellemfolkelig forståelse og demokratisk livsholdning er eftertragtede i det danske samfund. Som spejder lærer man at tage ansvar for sig selv og for verden omkring sig.

   

  Derfor handler rigtig mange af spejdernes aktiviteter om udvikling – både personligt og i fællesskab. F.eks. arbejder KFUM-Spejderne lige nu for at fremme demokrati, iværksætteri og ungeinddragelse i Tunesien i projektet Future Leaders of Tunisia, der er blevet tildelt 4,1 millioner kroner af Udenrigsministeriet.

   

  Og en række unge fra forskellige spejderorganisationer gik sidste år sammen om projektet ”Den mobile spejderhytte”, der laver aktiviteter for nydanske børn og unge fra udsatte boligområder i Århus. Spændende og lærerige aktiviteter for deltagerne, men i høj grad også for de spejdere, der udvikler og organiserer projekterne!

   

  Morgendagens ledere

  Spejderne har verdens bedste lederuddannelse – og så er den endda gratis. Som spejdere stilles vi overfor udfordringer, der kræver tæt samarbejde. Ved at vove at tage et lederansvar er der meget at lære.

   

  Spejderbevægelsen giver unge mulighed for at øve sig i at tage lederskab, der kan drages nytte af på mange andre områder i livet. Som spejder lærer man at lede ved at lytte til andre og være en god støtte for andre. Ved at lægge mærke til, hvilke forskellige behov, evner og forventninger, andre mennesker har, får spejdere bedre forudsætninger for at lede på en måde, som fungerer godt for alle. Ansvarsfølelse kommer ikke uden øvelse. Det vokser frem, når jorden gødes for det.

   

  Topledere i dansk erhvervsliv har for længst opdaget potentialet i spejderarbejdet som spirekasse for morgendagens ledere. Men de forundres også over, hvor den frivillige energi, der driver spejderarbejdet, kommer fra. Det kan være vanskeligt at forstå, hvis ikke man selv har oplevet det rush af at have haft 20 ulveunger på weekendtur eller seniorerne på overlevelsestur, sovet i bivuak i frostgrader eller lykkedes med en tre-retters menu på bål.

   

  Vi mødes for at forandre
  I uge 30 mødes du og vi og 35.000 andre spejdere og ikke-spejdere i Holstebro, som lægger græsmarker til den første fælles lejr for alle danske spejderorganisationer. Også ikke-spejdere er inviteret med – lige fra udsatte børn og unge, der virkelig trænger til en sommeroplevelse, til fodboldklubber og ungdomsforeninger.

   

  Ét af lejrens temaer er ”Vi forandrer verden”. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har bevilliget 800.000 kr. til at rykke spejderaktiviteter ud i Holstebros boligområder, for at give børn og unge med dårlige udfoldelsesmuligheder en mulighed for at skabe forandring sammen med spejdere. Velux Fonden har med en bevillig på 1.5 mio. kr. givet lokale spejdergrupper midler til at tage lokale, udsatte unge med på lejren, hvor de skal bo sammen med de lokale spejdere. Og Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilliget 1 mio. kr., så vi kan invitere børn og unge, der ellers ikke havde muligheden for at komme på sommerferie, med til Holstebro.

   

  Der er således mange eksempler på at vores omgivelser anerkender, at spejdere kan noget for andre.

   

  Det er spejderarbejde der rykker. Det er spejderarbejde der gør det sjovt at være leder. Og det er spejderarbejde der gør det moderne at være spejder.